Wednesday, March 22, 2006

(nabiyak-) na-bato

naroon muli sa dalampasigan,
ang batong lumuluha sa bituin
umaawit ng pampahimbing
habang nangungulila sa dilim.

akay-akay ang samyo ng nakaraan
sa indayog ng kanyang malumanay na hikbi
habang nakikipagtalik sa walang hanggang paghihintay,
sa di dumadating na katiyakan.

mabibiyak,
ngunit hanggang kailan?

No comments: