Thursday, April 28, 2005

knealing plead

A wink of reality in a make believe
set up we've made
Both peeking into the holes
of our imaginations
seeking for the perfection
we keep on denying

A play of struggle,
from the steaming pot of lust
and lost box of love
we keep losing track

weave me,
your delicate satin
And let us cover ourselves
baring the emptiness inside
for the whole world
to witness and feast
with laughs and prejudice

the night I keep on remembering

blinding midnight beam
broken, tainted window pane
flowing frozen sore
peeking of rose vines below
hiding shaft of brilliance
over dense dew of shadows
dripping fluid of each others body
tang of bitter-sweet melancholy
touch of juicy lips
digs deeper grave of abyss
decades of harsh strokes
heals no numbing wounds nor sores
yet, taps our broken souls
treasures of collected sins
and remained hidden pleasures
then, expect an arrangement that is not meant
for another tomorrow

Wednesday, April 27, 2005

*isang gabing nakatayo at nagyoyosi

nangungusap ang labi ko sa init ng iyong sigarilyo
nais ko muling malanghap ang hininga ng iyong apalaap
na kikiliti sa kalamigan ng aking tadyang,na babali sa litid ng aking singit
at hahagod sa nanunuyong lalamunan
at sa bawat sandali,tikumin mo ang yungib
ng ating kapwa labing ito'y maging lagusan
ng iyong mainit na laway na huhupa sa uhaw
ng aking pawisang dibdibid
antay mo ng marahan ang iyong mga halik
siilin ng mahigpit ang yakap sa aking batok
nais ko'ng matikman ang pait ng iyong dila
upang mabatid ang kaibhan sa alat nito sa aking luha

Nawa'y hayaan umagos ng ninuman ang dugong dumantay
sa marka ng ginawa mo'ng latay
sa aking likod, sa aking puwit
at sa mga bahaging hindi mawari ng nararamdamang sakit
at sa sandaling maubos na muli ang upos
na sinandal mo sa piniping tingga

hayaan mo'ng ako ang huling humithit
sa natitirang usok, kasabay nang pangakong
paglasap hanggang sa dulo ng pagkaubos,
hanggang mapaso ang labi
hanggang tumulo ang luha
hanggang hanapin kitang muli
hanggang sa huling sandaling ika'y mawala

patetik

ibigay sa kawalan
ikubli sa pangako
at ipako sa lawak ng dalampasigan
sa mga abstraktong salita
sa bukas na hindi naman darating
at sa tagpuang patuloy ka pa rin hihintayin